Diskret produktion eller styckesproduktion handlar om att tillverka många likadana produkter i större eller mindre serier till skillnad mot processtillverkning, som innebär att samma produkt tillverkas oavbrutet i ett flöde tex oljeprodukter från ett raffinaderi, cellulosa, stål eller tidningspapper.