TGS-Transmissionsgruppen i Sverige AB är en intresseorganisation för producenter och leverantörer av transmissionsutrustningar i Sverige – från komponenter till system.

Olika produktområden
Transmissionsutrustningar är ett brett område, från enkla komponenter till kompletta system. För att ta tillvara alla intressen finns sex produktgrupper. Företrädare för varje grupp/produktområde har separata möten i samband med års och höstmötet och/eller vid behov. Dessa svarar bla för marknadsstatistiken inom respektive område, allt för att statistiken ska bli så relevant och användningsbar som möjligt.

Grupperna är:
• Kopplingar/bromsar
• Komponenter
• Kugg och snäckväxlar
• Linjärprodukter
• Omriktare och servo
• 1- och 3-fasmotorer

Mer information om TGS hittar du på hemsidan www.transmissionsgruppen.se