Vi ger röst åt företagen – och skapar nätverk!

Under paraplyet Svenska Automationsgruppen erbjuds befintliga och nybildade föreningar och grupper såväl som enskilda företag inom automationsindustrin medlemskap.

I SAG får du en stark part som tar tillvara på dina synpunkter och driver branschgemensamma frågor. SAG utgör också ett naturligt forum för värdefullt nätverksbyggande. Som medlem i SAG kan du bland annat ta del av intressanta möten och föredrag. Ett av de viktigaste målen har varit att medverka till att starta en attraktiv mässa för industriautomation. Detta har vi skapat tillsammans med Elmia: mässan Elmia Automation som hade premiär 2012 och arrangeras nästa gång den 10-13 maj 2022.

Varje förening som blir medlem behåller sin identitet och drar nytta av nätverk och synergier med andra föreningar inom Svenska Automationsgruppen.

Medlemmar är även enskilda företag / leverantörer av komponenter, delsystem, lösningar och tjänster för industriautomation samt akademi och senare användare / kundföretag direkt och genom t.ex. lokala industriföreningar.

Är du intresserad av att bli medlem i SAG? Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig!

sag_bla-halvkugge

Intresseanmälan

Företagets namn

Postadress

Postnummer & ort

Kontaktperson

E-postadress

Telefonnummer

Kort beskrivning av företagets verksamhet: