Vi vill stärka svensk konkurrenskraft!

SAG:s fokus är att stärka konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri på den globala marknaden.

SAG riktar sig i första hand till företag inom automationsbranschen vars kunder sysslar med styckestillverkning/discrete manufacturing.

Med detta avses tillverkning av många likadana produkter i större eller mindre serier (till skillnad mot processtillverkning, som innebär att samma produkt tillverkas oavbrutet i ett flöde).

SAG lyfter fram värdet av en energieffektiv automation och produktion!

Svenska Automationsgruppen, SAG är en allians mellan Transmissionsgruppen, TGS och SVMF.