Kan man bibehålla industriell produktion i Sverige? Ja. Det menar panelen som debatterade om robotbaserad automation under Elmia Subcontractor på tisdagen.
– Det är fullt möjligt om vi satsar på mer automation, menade Fredrik Sidahl, vd för FordonsKomponentGruppen (FKG).

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocesser vid större volymer. Men bilden ser annorlunda ut om man betraktar mindre och medelstora företag. Därför arrangerade SWIRA tillsammans med SAG, FKG och Elmia en konferens om robotbaserad automation med fokus på just mindre och medelstora företag. Här hölls bland annat en paneldebatt på ämnet om det går att ha svensk produktion. Paneldeltagarna var överens om att effektivisering och automatisering är viktiga ingredienser för att behålla svensk konkurrenskraft.

– Vår chans är att robotisera ännu mer. Minskar man antalet arbetsmoment i en fabrik, ökar antalet jobb. Du stärker konkurrenskraften, vilket ger mer jobb på sikt, menade Fredrik Sidahl.

Mer samverkan från flera aktörer är en annan parameter som Göran Lindell, riksdagsledamot för Centern, lyfte fram för att stärka svensk produktion.

– Det gäller att den forskning som bedrivs når ut till ”gubben på golvet”, menade Göran Lindell.

Utvecklingen av robotar går fort framåt och tvåarmade robotar som både ser, känner och reagerar är inte längre någon overklighet.
– En annan trend är att vi kommer att se mer samarbete mellan människa och maskin på arbetsplatsen, att man delar arbetsområde, siade Gunnar Bolmsjö, från Högskolan i Väst.

Men är det då lönsamt att automatisera? Enligt panelen har kostnadsutvecklingen för att automatisera sjunkit med ungefär hälften sedan 90-talet. Ann-Mari Nystedt, som jobbar med inköp på ABB, passade på att skicka med en uppmaning till de svenska leverantörerna:

Fortsätt att effektivisera och optimera de interna processerna – och gärna tillsammans med oss. Det är då ni blir intressanta som leverantörer.