Kan man bibehålla industriell produktion i Sverige? Ja. Det menar panelen som debatterade om robotbaserad automation under Elmia Subcontractor på tisdagen.
– Det är fullt möjligt om vi satsar på mer automation, menade Fredrik Sidahl, vd för FordonsKomponentGruppen (FKG).

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocesser vid större volymer. Men […]