SVMF köper 50% i Svenska Automationsgruppen Service AB (SAG) av Transmissionsgruppen (TGS). Köpet är ett viktigt steg mot att samla aktörer inom den svenska tillverkande industrin i ett gemensamt samarbete. 

Behovet av ett sammanhållet och branschöverskridande initiativ där frågor för industrins leverantörer sätts i fokus är ett av motiven till samarbetet. Sakfrågor som industrins teknikomställning, digitalisering, […]