Efter succén med fyra parallella industrimässor våren 2016 växer konceptet. I maj 2018 adderas plastbranschens Elmia Polymer som ett starkt komplement.

Industriklustret på Elmia växer och kan 2018 presentera ett än bredare utbud av produktionstekniker och material för den svenska industrin. Hela fem mässor – Elmia Polymer, Elmia Automation, Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Svets och fogningsteknik samt Elmia Plåt – kommer att gå samtidigt, under ett och samma tak.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla våra mässor tillsammans med branschen, för att bli en solid bas för framtidens industri. I och med den bredd som vi nu kan erbjuda besökarna finns fantastiska förutsättningar för synergieffekter utöver det vanliga, säger Tanja Lundberg, projektledare Elmia.

Såväl storföretag som branschföreningar ställer sig bakom tillökningen av industriklustret.
– Det här blir en komplett mässa för vår kundbas. Att ersätta eller kombinera plast eller gummi med plåt är väldigt aktuellt. Många av våra kunder tittar på det, och det blir högintressant när alla dessa aktörer finns på ett och samma ställe, säger Christian Hiljemark, vd Battenfeld och får medhåll av Joakim Rosenqvist, Sales Manager Robots and Applications ABB.

– Med Elmia Automation 2016 i minnet, som en lyckad satsning där flera områden samsades under samma tak, ser vi det som positivt att Elmia Polymer ansluter. ABB:s erbjudanden passar fint inom samtliga områden så vi ser fram emot 2018 då vi kan mötas igen.
Även Plastmaskingruppens ordförande Claes Stureson ser ett stort värde i de synergieffekter som de fem mässornas bredd kan ge besökaren, men framhåller också betydelsen av att de hålls i Sverige.

– Det är viktigt att ha en mässa med rullande maskiner i Sverige. De personer som ska vara mest framsynta och uppdaterade när det gäller ny teknik är teknikerna på företagen. Vi vill kunna förmedla den kunskapen till dem och branschen på hemmaplan.