De kommande 15 åren beräknas det globala energibehovet att öka med 30 procent. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att det måste produceras mer el.

– En stor energikälla är effektiviseringen och vi kanske kan klara av att kompensera de här 30 procenten utan att det behövs nya kraftverk, säger Bo Andersson, styrelseledamot i Svenska Automationsgruppen, SAG.

Hur ska det gå till? Det är den stora frågan. Varför omställningen behövs är betydligt enklare att svara på. För Sverige handlar det om industrins överlevnad och ökad konkurrenskraft. Vägen dit går via automation och energieffektiviseringar.

Många energibesparande åtgärder är dessutom väldigt enkla utan krav på stora investeringar, menar Bo Andersson. Samtidigt menar han att väldigt lite händer, och för att få fart på utvecklingen vill han se en tydligare energisamordning, fokus på kunskap och information samt att energieffektivisering lyfts på agendan.

– Ett av problemen är att frågan inte når upp till vd-nivå eftersom det inte ses som en strategisk fråga. Jag skulle i stället vilja se att effektiviseringsfrågan ständigt återkommer som en punkt på ledningsmöten. Vi som jobbar med det här vill helt enkelt fånga ledningens uppmärksamhet.

Nyckeln är pay off-tider – när investeringen betalar av sig.

– Jag tror att vi måste informera företagsledningar mer om det här och berätta vad man investerar i. Att det inte bara genererar pengar utan även andra fördelar som ökad säkerhet, ökad produktion och bättre kvalitet.

Var går det då att göra besparingar? Svaret är enkelt, menar Bo Andersson. En stor bov i dramat är elmotordriften. Av all elförbrukning i världen står elmotorer för 40 procent, inom industrin är det hela 70 procent. Elmotorer – i form av fläktar, pumpar och andra stora applikationer – är med andra ord den enskilt största energislukaren. Bara i Sverige finns det en potential att reducera energiförbrukningen från elmotordriften med 20–30 procent.

EU:s ekodesigndirektiv ställer sedan några år tillbaka krav på högeffektiva motorer. Men även här finns det utmaningar. Bo Andersson vill bland annat att det ska vara krav på behovsstyrda elmotorer i stället för att exempelvis strypventiler eller spjäll ska styra flödet. Han vill också att saker och ting verkligen ska genomföras.

– Många företag gör energikartläggningar och jag tycker personligen att det ska finnas ett krav på att man också genomför det som behöver göras. Så att det inte bara blir ett papper i bokhyllan. Det går kanske att spara 20 procent men ingen gör något, säger Bo Andersson.

Vad ska man då som enskilt företag göra? En natt- eller helgvandring på företaget är ett första steg. Då blir det tydligt vad som är i gång och förbrukar el helt i onödan.

– Jag tycker att man ska göra någon form av energikartläggning på företaget. Det behöver inte vara speciellt sofistikerat och det finns hjälpmedel i form av checklistor från till exempel Energimyndigheten. Om man har elmotorer i produktionsprocesser eller i stödprocesser kan det faktiskt finnas pay off-tider där man kan tjäna pengar bara någon månad efter investeringen, menar Bo Andersson.

Bo Andersson, styrelseledamot i SAG Svenska Automationsgruppen