Business Sweden har ett unikt mandat att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Med nätverk på alla nivåer, och lokala kontor på 40+ marknader runt om i världen, erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet

Business Sweden hjälper små och medelstora företag att nå stora mål genom Global Business Development programme, LEAP Acceleratorn samt Catalyst-programme. Vi har flera subventionerade affärsutvecklingsprogram och tjänster som passar dig som blickar ut i världen. Genom vårt Global Business Development Program får små och medelstora företag hjälp med att ta fram en global försäljningsstrategi för en eller flera marknader, som skräddarsys utifrån ditt företags specifika situation och behov. 

Programmen subventioneras delvis av staten och som deltagare i programmet får du:

  • Värdefulla insikter om dina utvalda marknader
  • Lära dig hur du etablerar dig på nya marknader
  • Identifiera nya inkomstströmmar, försäljningskanaler och partners
  • Hjälp med marknadsföring
  • Information om hur du distribuerar dina produkter eller tjänster
  • Stöd med att lansera nya erbjudanden på befintliga marknader

 Läs mer om Business Swedens program här