SWIRA är en branschförening som stimulerar utveckling och användning av robotteknik.

SWIRA är också ett samlande forum för intressenter inom svensk robotik. Spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska industrin.

SWIRA är i sin tur medlem av IFR, International Federation of Robotics, med 28 medlemsländer. Genom IFR får Swiras medlemmar information om den internationella industrirobotutvecklingen och möjlighet att delta i internationella aktiviteter.

Ordförande
Johnny Jarhall, Yaskawa Nordic AB
Telefon: 0480-41 79 80

Vice ordförande
Ove Leichsenring, OL Consulting AB
Telefon: 0705-344 913