Den 10 novemnber äger den andra konforensen rum för robotbaserad automation.
För två år sedan blev den första upplagan en rejäl succe och vi inom SAG tror att denna konferens blir ännu mer populär.
Hållbar produktion för konkurrenskraft är en konferens om robotbaserad automation för små och medelstora tillverkande företag.
Konferensen arrangeras vartannat år i samband med mässan Elmia Subcontractor i Jönköping och arrangerades av SWIRA i samarbete med SAG, FKG och Elmia Automation. Utförligt konferensprogram kommer snart.